Hanke on päättynyt 28.2.2014.

Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen

Ikääntyvän väestön palveluiden ja asumisen järjestäminen on yksi tulevaisuuden keskeisistä haasteista. Ikäihmisten turvallinen selviytyminen kotona edellyttää kotien ja muun arkiympäristön esteettömyyskorjauksia ja muutostöitä, energiatehokkuuden li­säämistä sekä liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kehittämistä.

Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen (HEA) -hankkeessa kehitetään kysyntä- ja käyttäjälähtöisiä innovatiivisia palvelumalleja ja ratkaisuja, jotka edistävät erityisesti ikäihmisten hyvinvointia ja tukevat energiatehokasta asumista. Hankkeessa hyödynnetään hyvinvointialan asiakasymmärrystä ja huipputeknologian soveltamisen asiantuntemusta. Energiakartoitusten avulla parannetaan asumisviihtyvyyttä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta.

HEA- hankkeessa kehitetyt uudet palvelumallit ja ratkaisut edistävät

  • ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä
  • taloudellista ja energiatehokasta asumista
  • kestävää kehitystä

Kehitystyötä tehdään kuudessa eri osahankkeessa yhteistyössä ikäihmisten, heidän omaistensa, kuntien, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Osahankkeissa pilotoidaan erilaisia asuin- ja palvelutaloja, palveluyksiköitä ja asuinyhteisöjä:

Lataa projektin yleisesite tästä!

HEA-projektissa uusien palvelutuotteiden ja -mallien avulla vahvistetaan ikääntyvien ihmisten a­sumisen turvallisuuden kokemusta. Ne käsittävät elinkaariasumista koskevat asumistarpeet ja palve­luyksiköt sekä haja-asutusalueilla tuettavan asumisen palvelutarpeet. Tällöin käyttäjälähtöisenä toimintatapana kehitetään liikkuvia palvelukonsepteja, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Li­säksi rakennetaan käyttäjälähtöistä, kustannustehokasta, uusia toiminta- ja palvelumalleja sisältävä sekä työllisyyttä tukevaa uutta hoiva- ja teknologi-alan yritystoimintaa. Projekti sisältää myös pilottikiinteistöjä palvelevan ICT -järjestelemän.

HEA-projektin tuloksena syntyy tietoa ja konkreettisia suunnitelmia vaihtoehtoisista ratkaisuista asumisen esteettömyyden, energiatehokkuuden, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden sekä asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi rakennusteknisten ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen avulla.